ENSK SK
 
 
 
Domov / Partneri  

Greenbank Group


Greenbank Group so sídlom v Derbyshire vo Veľkej Británii je poprednou svetovou spoločnosťou v oblasti vývoja a dodávok výrobkov a služieb pre ťažký priemysel, najmä pre elektrárne, ťažobný priemysel, cementárne, oceliarne, papierne, sklárne alebo závody na spracovanie nerastných surovín. Spoločnosť prevádzkuje výrobné závody a administratívne centrá vo Veľkej Británii, Českej republike, Číne a Írsku.

Skupina Greenbank dodáva špecializované výrobky a riešenia pre ťažký priemysel. Spoločnosť pracuje s dlhodobou stratégiou zlepšovania, pokroku a vývoja výrobkov, ktorá sa opiera o viac ako 50 ročné skúsenosti v priemysle a dokonalú znalosť požiadaviek našich zákazníkov.

Spoločnosť bola založená na začiatku 20. rokov 20. storočia a do organizačnej podoby, ktorú poznáme dnes, sa transformovala v polovici 50. rokov 20. storočia. Od tej doby je Greenbank popredným svetovým lídrom v oblasti vývoja, výroby a aplikácie výrobkov odolných proti abrázii a chemickým látkam. Použitie týchto výrobkov viedlo k predĺženiu životnosti priemyslových podnikov na celom svete, zvýšenej efektivite výroby a obmedzeniu prestojov. To prinieslo všetky výhody a úspory nákladov súvisiacich s vysoko kvalitným strojným spracovaním a preventívnou údržbou.