ENSK SK
 
 
 
Domov / Profil spoločnosti  

Profil spoločnosti

Arcon company profile

Skupina Arcon bola založená v roku 1974 za účelom dodávok vysoko kvalitných priemyselných zariadení pre výrobný a procesný priemysel na trhy strednej a východnej Európy.

Počas svojej dlhoročnej histórie nadobudol Arcon množstvo medzinárodných skúseností a skupina expandovala na sieť spoločností a pobočiek v Rusku, krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku a Srbsku.

Arcon si v regióne strednej a východnej Európy udržiava kľúčové postavenie v kovospracujúcom priemysle a dodáva zariadenia pre množstvo aplikácií v oblasti spracovania železných a neželezných kovov do všetkých krajín v tomto regióne.

Okrem dodávok zariadení, ponúka Arcon návrh a manažment projektov, po-predajný servis a dodávky náhradných dielov.

Od otvorenia kancelárie Arconu v Bratislave, pokračoval Arcon v dodávkach širokého okruhu vysoko kvalitných zariadení svojim zákazníkom na slovenskom trhu.