ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Doprava materiálu / Mechanická doprava materiálu  

Mechanická doprava materiálu

 

      

 

Mechanické dopravníky jsou ideálním nástrojem k přepravě práškového a sypkého materiálu. Takové materiály patří mezi tradiční součásti nebo výrobky, s nimiž se pracuje v odvětvích, jako jsou výroba elektřiny z tuhých paliv, výroba tepla (uhlí, rašelina, biomasa, piliny, dřevěné třísky).

 

Mechanické dopravniky

Hřeblové dopravníky

Nabízíme širokou řadu výkonných řetězových shrnovacích dopravníků pro přepravu různých typů prášků a sypkého materiálu. Tyto dopravníky jsou vhodné k přepravě popílku, vápence a tuhých paliv. Důležitým rysem je zachování efektivní rychlosti materiálu zajišťující vysokou spolehlivost a efektivitu. Mechanická řešení.

Kované řetězové dopravníky jsou ideálním prostředkem při přepravě abrazivního materiálu nebo při provozu při vysokých teplotách (až 600 °C). Kované řetězové dopravníky se obvykle vyrábějí z tvrzené oceli s 20% Mn obsahem 5% obsahem Cr nebo z popouštěné oceli s 27% obsahem Mn a 5% obsahem CrB (borová ocel). Ve zvláštních případech jsou spojovací články a čepy vyrobeny z tvrzené nerezové oceli nebo oceli odolné proti vysokým teplotám.

 


Existují tři základní typy desek řetězových shrnovacích dopravníků:

T deska je vhodná k vodorovné dopravě a používá se v potrubích s šířkou až 630 mm.

P desky se používají k nakloněné nebo svislé dopravě pod úhlem naklonění až 90 °.

I deska je dvouřadá deska, která se používá u širokých dopravníků s šířkou 500 až 1 200 mm.   

 

Výkon a kapacita                                                    

Provozní kapacity hřeblových dopravníků činí 1 až 600 m ³ / h, výkon se odvíjí od hustoty dopravovaného materiálu a požadované dopravní vzdálenosti.

Šnekové dopravníky

Šnekové dopravníky se používají také v energetice, pokud délka dopravníku nepřesáhne 12 m. Existující dopravníky se chladí, aby se snížila teplota polétavého popílku dopravovaného z filtračních odsiřovacích zařízení. Šnekové dopravníky se skládají z pěti základních prvků:                               

   
                            
 • Rám
 • Šnekový mechanismus
 • Ložiskové těleso a těsnění
 • Pohonná jednotka
 • Inspekční a servisní otvory

Rám dopravníku může mít tvar písmene U nebo trubkový tvar podle oblasti použití. Rámy se vyrábějí z uhlíkové oceli, kyselinovzdorné oceli a nerezové oceli. Přípojky k jiným zařízením nebo výrobním procesům se vyrábějí ze stejného materiálu. Rámy se vyrábějí z uhlíkové oceli, kyselinovzdorné oceli a nerezové oceli. Šnekové hřídele jsou pokoveny podobně jako trubky kyselinovzdornou nebo nerezovou ocelí. K „trubkovému“ nátěru hřídele je navařena otočná spirála.

Drtičky strusky                                     

                                                                                                                                   

Drtičky se používají k drcení hrubého, kusového materiálu. Existují dva typy drtiček: rotorové a válcové. Rotorové drtičky se používají k primárnímu drcení, válcové drtičky se používají k sekundárnímu drcení, po němž je materiál vhodný pro pneumatickou dopravu. Mezi typický materiál, který se fragmentuje, patří struskový odpad po tepelném zpracování, chomáče prachu nebo jiné kusové materiály, které se vytvoří během výrobního procesu. Kapacita drtiček činí až 30 t/h. Při řadové instalaci zvládnou drtičky zpracovat materiál obsahující kusy o velikosti až 300 mm a výstupem jsou částice o maximální velikosti 5 x 5 mm. V případě potřeby mohou drtičky pracovat s chladicí vodou, stlačeným vzduchem nebo párou.

 

Vykládací stanice

Existují dva typy vykládacích stanic: se suchým nebo mokrým vykládacím zařízením. Oba vykládací systémy se nachází pod spodní částí skladovacího zásobníku.

 

 

Mokré manipulační zatížení se používá k přeložení sypkého materiálu ze sila do otevřených nákladních vozidel. Suché manipulační jednotky jsou určeny k nakládání uzavřených kontejnerů nebo nádrží. Na dně sila jsou fluidizační desky a skluzy, které usnadňují vyložení.

 

Bezprašná nakládací trubka

 


Bezprašná nakládací trubka se používá k nakládce otevřených a uzavřených nákladních automobilů velkými pytli. Nakládací kapacita činí maximálně 100 t/h. Vodicí válečky v hrdlech jsou vyrobeny z nerezové oceli. Hrdlo se snadno zvedne a spustí pomocí lan. Uzávěr skříně je vyroben z oceli. V trubce rámu je vinuté zařízení k odvodu prachu. Je vybaveno škrticí klapkou s pneumatickým ovládačem.

 

 

Přednosti mechanické dopravy:                                                      

• Výsoky výkon
• Vhodné pro hrubý, lepivý materiál velké velikosti
• Spolehlivost
• Vhodné pro provoz přvysokých teplotách 
• Nizke náklady na údržbu
• Dlouhá životnost 
• Nizká spotřeba electrické energie
• Relativeně cenově dostupné řešení

 

Dopravní systémy pro sypký materiál

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky patří kvůli své jednoduchosti a nízkým konstrukčním nákladům mezi nejpoužívanější dopravní systémy pro sypký materiál. Díky své vysoké spolehlivosti a snadnému použití jsou pásové dopravníky primárním způsobem dopravy sypkého materiálu.  

 

Dlouhé pásové dopravníky se nabízejí v mnoha variantách. Liší se nejen svou délkou, ale také možností změny směru chodu pásu, nakloněním pásu nahoru nebo dolů nebo nastavením podle daného terénu. Dosud nejdelší dopravní dráha má délku asi 20 km.

 

Základní technické údaje:

 • Šířka od 500 do 3 200 mm
 • Maximální úhel 17 až 20 stupňů v závislosti na průtoku a viskozitě dopravovaného materiálu
 • Kapacita až 40 t/h
 • Rychlost pásu 15 m /s

 

Trubkové dopravníky

 

        

 

Konstrukce trubkového dopravníku je podobná konvenčním korytovým dopravníkům, tzn., že se skládají z pohonné stanice s bubnovou jednotkou, zpětného pohonu se zpětným bubnem a napínacího systému. Od korytových pásových dopravníků se tyto dopravníky liší tvarem a konstrukcí. Trubkový dopravník má ohýbací zónu, v níž se horní pás vytvaruje do tvaru trubky a spodní pás se narovná do původního tvaru. Část dráhy dopravníku, v níž je pás vytvarován do tvaru trubky, může mít vodorovné nebo svislé záhyby, případně i kombinaci těchto záhybů.

 

Základní technické údaje:

 • Průměr trubky: 150 až 600 mm
 • Délka: až 10 km
 • Kapacita: až 800 m3 /h                                                                                                                                                                         


Přednosti trubkových dopravníků:

•Uzavřená přeprava v trubce eliminuje nečistý materiál, což je ekologické řešení s příznivým dopadem na životní prostředí.

•Použití zakřivených drah eliminuje potřebu použití dopravníků se složitými dopravními systémy

•Možnost zvýšit úhel sklonu dopravníku asi o 50 % pro zlepšení dopravy materiálu v uzavřené trubce.

 

Svislý pásový dopravník

 

       


Myšlenka dopravy v tomto typu dopravníku vychází ze speciálního pásu. Pás se skládá ze základového pásu (podobnému tomu v korytových dopravnících), dvou bočních stěn a lišt mezi nimi, které vytvářejí určitý druh korečků, v nichž se materiál přepravuje. Druhým typem pásu, který se používá v těchto pásových dopravnících, je kapsový pás sestávající ze základního pásu s připevněnými kapsami, v nichž se přepravuje materiál.

Tyto dopravníky mohou vyvézt materiál svisle do velké výšky a pod různým úhlem při využití relativně malého prostoru. Jsou energeticky méně náročné a méně hlučné ve srovnání s tradičními korečkovými dopravníky.

 

Základní technické údaje:

 • Šiřka pásu: od 600 do 2000 mm
 • Kapacita: 6000 t/h
 • Výška zdvihu až 300m