ENSK SK
 
 
 
Domov / Partneri  

Kopar

Kopar je jedným z významných výrobcov dopravných systémov pre energetiku. Technológia systému pre dopravu úletového popolčeka je založená na dlhodobých skúsenostiach spoločností Elmomet a Site Teollisuus. Spoločnosť sa špecializovala na mechanickú a pneumatickú dopravu popolovín s ohľadom na individuálne požiadavky zákazníkov. V mnohých prípadoch sa jedná o dodávky šité na mieru, s ktorými má Kopar dlhodobé skúsenosti.

Okrem systémov pre dopravu popolovín ponúka Kopar ďalšie technológie pre elektrárne a teplárne. Sú to skladovacie systémy, triediče, odprašovače atď. Kopar tiež dodáva zariadenia na filtráciu vody. Kopar má referencie v mnohých energetických podnikoch po celom svete, od jadrových elektrární až po zdroje spaľujúce biomasu.