ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Vzorkování / Vzorkování systémy  

Vzorkování systémy


 

Systém vzorkování CoJetix®

 


Systém vzorkování CoJetix® je vzorkovací systém nejvyšší přesnosti pro použití na předávacích místech a pro potrubí od 8" (DN200) do 52" (DN1300). Kombinuje dva systémy, a to Fast Loop (rychlá smyčka) a JetMix (míchací okruh). Vlastní vzorkovací systém je umístěn na okruhu rychlá smyčka (DN25 nebo DN50), která je součástí JetMix okruhu. Nasávací hubice a míchací tryska jsou vloženy do hlavního potrubí přes kulové ventily a to umožňuje jejich demontáž za provozních podmínek. Tok media z nasávací hubice je přes čerpadlo vracen zpět přes míchací trysku, který je umístěna před hubice proti směru toku v hlavním potrubí.  


Vzorkovací systém „Fast Loop“Vzorkovače “bajpas” (Bypass) nebo “rychlá smyčka” (Fast Loop) jsou vylepšovány v reakci na požadavky na zvýšení přesnosti, snížení nejistoty a snížení nákladů na údržbu. Vzorkovací systém “Fast Loop” poskytuje velmi přesné vzorkování pro širokou škálu kapalin a má nízkou nepřesnost měření a vyšší přesnost než systém vzorkování vzorkovací sondou vsunutou do potrubí s kapalinou (In-Line Sampling).

Hlavní komponenty vzorkovacího systému “Fast Loop” jsou instalovány uvnitř kabinetu a to umožňuje jejich snazší odpojení a následnou údržbu bez potřeby odstávky hlavního potrubí. Kabinet může být v případě potřeby i vyhříván a může pojmout více sběrných nádob s manuální nebo automatickou jejich záměnou. Sběrné nádoby mohou být vyjmuty a dopraveny do laboratoře, kde je jejich obsah znovu promíchán vhodným laboratorním mixérem před tím, než začne analýza vzorků. 

 

Vzorkovací system “In-line”

 

Vzorkovací systém „In-line“ je vhodný pro hlavní potrubí průměrů od 4" (DN100) do 52" (DN1300) a využívá vzorkovací sondu vsunutou do hlavního potrubí a míchací systém, který je instalovaný výše proti proudu kapaliny, pokud se míchání požaduje. Vzorkovací sonda je vsunuta skrz sestavu speciálního návarku, což umožňuje vyjmutí vzorkovací sondy za provozních podmínek v hlavním potrubí. Vyčnívající část vzorkovací sondy je uzavřena v opouzdření, které ji chrání před vnějšími vlivy a může být i vyhřívána, aby se zamezilo vzniku parafínu.
Každý jednotlivý vzorek (cca 1 cm3) je zachycen z proudu kapaliny v potrubí a následně vytlačován posunutím (vždy o jeden vzorek) skrz trubičku o malém průřezu (brání ulpívání vody), která vede do kabinetu, kde je umístěna vlastní sběrná nádoba na vzorky.