ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Optimalizace kotle / Detekce netěsnosti  

Detekce netěsnosti

Úniky páry jsou hlavním zdrojem omezení použitelnosti. Úniky se zvyšují, co do velikosti, a často vedou k poškození vedlejších zařízení. Při absenci řešení a kontrol jsou výsledkem bezpečnostní problémy celého závodu. Pro prevenci škod na zařízení a souvisejících problémů v důsledku úniků páry vyvinula společnost Greenbank systém detekce úniku, který odhalí úniky včas a velmi přesně.

Snímače řady LA, které byly původně vyvinuty v 70. letech 20. století, se opírají o třicet let zkušeností s konstrukcemi a aplikacemi snímačů pro detekci úniku. 

Důvodem je to, že u bílého šumu z úniku páry jsou ve vzduchu silně utlumeny vysoké frekvence, avšak zvuk o frekvencích těsně nad šumem pozadí kotle se dobře šíří úseky mezi svazky trubek. Systémový snímač zvuku šířícího se vzduchem má typický dosah max. 14 m s při úniku z trubky (otvor) o velikosti 2,5 mm, ovšem dosah se může zvýšit, pokud se zvuk šíří úsekem se svazkem trubek, v němž se snímače typicky nacházejí.

Snímače jsou typicky umístěny na obou stranách kotle v krabičce na stejné úrovni mezi dvěma řadami svazků trubek, aby na základě porovnání absolutních hladin zvuku bylo možné relativně jasně určit místo úniku.

 


Detekce úniku zahrnuje jednoduché monitorování hladiny zvuku každým snímačem (každý používá filtry hluku z kotle), sledování vývoje absolutní hladiny zvuku a pozorování rychlosti změny v čase.

Normální šum pozadí jednoho snímače činí 70 - 85 dB (velikost v dB se liší podle různých oblastí kotle a odvíjí se od konkrétního typu kotle). Úniky vytvářejí hluk o velikosti 90 dB a víc a neustále rostou. Lze je snadno rozeznat mezi fázemi ofukování trubek.

Systémové snímače jsou určeny k provozu při extrémních teplotách přesahujících 125 stupňů Celsia, přičemž jsou naladěny tak, aby selektovaly šum pozadí kotle – to umožňuje rychlou a efektivní detekci úniku.