ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Vzorkování / Vzorkování aplikace  

Vzorkování aplikace

 

Vzorkování ropy


Vzorkování ropy na předávacích místech či pro účely fiskální, skladování nebo měření kvality je zajišťováno v soulady s normami pro vzorkování. Tyto normy určují mnoho klíčových úkolů a kroků, které musí být zajištěny, aby systém plně splňoval tyto normy.
Arcon nabízí škálu plně technických systémů a produktů pro aplikace vzorkování ropy. Všechny produkty splňují normy, pokud jsou instalovány a provozovány v souladu s normami. Vzorkovače ropy jsou vhodné pro předávací místa, fiskální a skladovací měření, rovněž i pro test vydatnosti, také pro separátory a pro kalibraci vícefázových průtokoměrů. Systémy vzorkování ropy jsou dodávány pro instalaci na ropných plošinách, na předávacích terminálech, na potrubní trasy a pro přístavní mola.

  Pre stiahnutie katalogu o vzorkovacoch ropy kliknite sem Get Adobe Reader

Vzorkování LNG
Vzorkovací systém IsoFraction zkapalněného zemního plynu (LNG) je unikátní ve srovnání s ostatními řešeními pro tyto aplikaci v tom, že je dodáván se zárukou výkonu.
Vzorkovač IsoFraction LNG se skládá ze systému vzorkování plynu s integrovaným odpařováním, stabilizací a také řídícího systému pro zajištění řízení fáze změny LNG na plyn s minimálním zpožděním. Tento vzorkovací proces poskytuje zdokonalení oproti tradičním metodám díky vysokému objemu plynu protékajícího systémem, což zaručuje reprezentativnost plynu jak pro vzorkování, tak jeho dodávání do zařízení GC.

3 vzorky jsou odebrány a uchovány v nádobách na vzorky s konstantním tlakem. Použití nádob s fixním tlakem připouští jen minimální atmosférickou nebo křížovou kontaminaci dávek a také velký počet malých vzorků maximalizuje reprezentativnost dávky. 

Vzorkování produktů rafinovaných z ropy


 

Náš sortiment vzorkovacích systémů je konstruován pro zajištění maximální reprezentativnosti a disponuje rychle reagujícími vzorkovači k zajištění odebrání dostatečného počtu vzorků a k zamezení zkreslení vlastního vzorkování. Naše systémy jsou navrženy k minimalizaci křížové kontaminace, která může nastat při přepravě různých produktů jedním potrubním produktovodem. Skladování vzorků a vybavení pro manipulaci se vzorky je navrženo tak, aby bylo vhodné jak pro vzorkované produkty, tak pro potřeby laboratorní analýzy.
Jak vzorkovací sonda (Probe Sampler), tak systém vzorkovací smyčka (Bypass loop systém) jsou vhodné pro vzorkování produktů rafinovaných z ropy v závislosti na aplikaci. Systémy s vzorkovací smyčkou (Bypass loop systems) nabízíme jako opci i pro online zařízení, jako jsou hustoměry integrované do vzorkovací smyčky. 
 

Vzorkování pohonných hmot v zásobníku

 

Přesné vzorkování pohonných hmot v zásobníku pro měření BS&W (hlavní sediment a voda) a pro měření viskozity je zásadní pro úspěšné provozování námořních tankerů. Odebrání reprezentativního vzorku ze zásobníku pohonných hmot při předání mezí Prodávajícím a Kupujícím je vždy předmětem možného sporu. Dodavatel, který nabízí záruku kvality tak získává významnou konkurenční výhodu a provozovatel, který si jistý kvalitou svých pohonných hmot má jistotu ve strojní integritě. Vzorkování topných olejů v zásobníku je nezbytné pro stanovení kvality topných olejů.

K uchování záznamů o uzavřeném obchodu je vzorkování topných olejů v zásobníku často děleno na jednotlivé odběry zúčastněných stran. Pokud je tato operace prováděna manuálně, tak vzniká mnoho chyb a celý ten proces nemá význam. Dělené vzorky topných olejů v zásobníku často obsahují rozmanité skladby pohonných hmot, které mohou být matoucí a vést k nákladnému sporu. Nesprávné a nepřesné vzorky jsou riziko s vysokým kapitálem a rozsáhlými možnými ztrátami.