ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Optimalizace kotle / StackMaster®  

StackMaster®

Výzkumná a vývojová divize společnosti Greenbank vyvinula technologii StackMaster k nerušivému on-line měření částic obsažených v komínových spalinách.

Technologie byla vyvinuta na základě rostoucího požadavku na měření hustoty a rozložení částic podle velikosti v reálném čase v jakékoliv požadované části komína. Měřenými parametry jsou rozložení částic podle velikosti v podobě % částic spadajících do velikostního spektra požadovaného zákazníkem a hustota částic vyjádřená v mg/m3.

StackMaster pořizuje několik snímků za sekundu a rychle určuje počet částic a rozložení částic podle velikosti. Kalibrace se vyžaduje pro specifická místa instalace a hustoty použité ve výpočtech. Systém z naměřeného počtu částic, jejich velikosti a známého množství zjištěného z laserového a CCD zaměření rychle vypočítá hustotu částic mg/m3. Velikost částic se uvádí v % a hustota v mg/m3 se uvádí jako 4-20 mA. Systém poté proces opakuje. Ze zařízení se vysílá signál 4-20mA o MW zatížení, takže se systém vypne, pokud se nepoužívá.

Mezi hlavní přednosti systému StackMaster patří:

  • Snížení nákladů a četnosti ručního odebírání vzorků z komína
  • Alarm v reálném čase v případě nedostatečného výkonu srážedla.
  • Identifikace neuspokojivého mletí / třídění úpravou zatížení mlýnice.
  • Začlenění do jakékoliv optimalizační strategie pro kotle
  • Možnost budoucí identifikace pevných částic podle velikosti, například PM10
  • Bez potřeby neustálé rekalibrace monitorů propustnosti
  • Rozhraní se vstupy a výstupy a připojovací rozhraní v podobě PLC ovladačů NI Field-point.
  • Izokinetický odběr.
  • Bez dopravy materiálu.
  • Nízké nároky na údržby pouze se 2 statickými optickými zařízeními umístěnými vně komína. Laserový systém

 
Laserový systém splňuje požadavky norem BS EN 60825-1 a BS EN 60101-1. Všechny kryty jsou vzájemně propojeny, takže laser nelze spustit, pokud nejsou všechny kryty na svém místě. Laser se dodává s bezpečností klapkou s elektromagnetickým ovládáním. Všechna optická zařízení se fyzicky nacházejí vně komína, ale mohou provádět měření v podstatě v jakémkoliv místě v požadovaném průměru uvnitř komína. Paprsek impulzního laseru se šíří čočkou, aby se v komínu vytvořila zdánlivá projekce laserového světla. Ohnisko, zvětšení a filtry pro jednotku StackMaster vyvinuté společností Greenbank umožňují, aby tato technologie zkoumala rozptýlené částice v jakémkoliv požadovaném dosahu v komínu.