ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Gumový jez  

Gumový jezDivízia Arcon Aquapro sa špecializuje na produkty spojené s vodou, vrátane gumových jezov, ktoré pracujú spoločne s hydroelektrickými silovými sústavami.
 
Gumový jez je ideálnym riešením na prevádzku ako odkloňovacia hať a na riadenie protiprúdnej hladiny vody, obyčajne využívané pre konvenčné hydroelektrické silové sústavy.Na rozdiel od iných gumových jezov dostupných na trhu, jezy Arcon sú schopné garantovať konštantnú protiprúdnu hladinu vody na fixne nastavenú hodnotu s presnosťou ± 5 cm. Táto hodnota je ideálna pre optimalizáciu výstupu z turbín bez nekončiacich problémov spojených s tradičnými systémami, ako napr. oceľové hate.

Dynamický rozsah riadenia protiprúdnej hladiny nie je limitovaný medzi 100% a 80% hustenia, po ktorom musia byť všetky ostatné gumové jezy dostupné na trhu úplne vypustené po opadnutí hladiny vody.Gumové jezy Arcon umožňujú plne dynamické riadenie medzi 100% a 0% hustenia a tým nevystavujú systém žiadnemu riziku.Tieto vlastnosti umožňuje dosiahnuť unikátna konštrukcia prepadových deflektorov FlexFlector a anti-oscilačný aj anti-vibračný system detekcie v prevádzkovom softvéri.